Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"

Curriculum-
evaluatie

Een curriculumevaluatie biedt inzicht in de waardering van de opleiding als geheel, maar ook in vakoverschrijdende onderwerpen zoals samenhang tussen de vakken, leerlijnen, opbouw, (combinatie van) onderwijsmethoden, toepasbaarheid, multidisciplinariteit, ondersteuning etc. We combineren een enquĂȘte met workshops waarin we dieper ingaan op de gegeven antwoorden.

Projecten curriculumevaluatie

Curriculumonderzoek hbo-master Meesterschap in Techniek

Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht Periode: 2014

begeleiden herziening wo-bacheloropleiding

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017