Samuel Goldstein

"Succes betekent alleen maar doen wat je goed kan
en de rest door de anderen laten doen."

Ontwikkelen
kwaliteitszorg-
systeem

Bij het ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem van een instelling vinden wij het belangrijk dat het systeem goed moet kunnen inspelen op de ontwikkelingen in het onderwijs. Het zal quality enhancement en een kwaliteitscultuur goed moeten kunnen ondersteunen en stimuleren. Het systeem moet inzicht bieden in de voortgang op strategische doelen maar moet ook input bieden voor kortcyclische verbeteringen.

We adviseren instellingen over de inrichting van hun kwaliteitszorgsystemen en over methoden en rapportages. Ook adviseren we de NVAO bij de ontwikkeling van haar eigen interne kwaliteitszorgsysteem, door het in kaart brengen van informatiebehoeften en het ontwikkelen van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten.

We gaan na welke instrumenten zinvol zijn en ontwikkelen zo nodig (in samenwerking met partners) nieuwe mogelijkheden, zoals het werken met een online discussieplatform, het ontwikkelen van een evaluatie-app of het werken met interactieve blogs.

Projecten ontwikkelen kwaliteitszorgsysteem

ontwikkelen methode voor interne kwaliteitszorg

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2019

ontwikkelen methode voor zicht op opleidingskwaliteit

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2019

vaststellen informatie en rapportagebehoeften voor interne kwaliteitszorg

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2019

kwaliteitszorg faculteiten in kaart brengen t.b.v. Instellingstoets

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

evalueren kwaliteitszorg, advies nieuwe methode

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2016

conferentie kwaliteitszorg

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2015

vaststellen informatie en rapportagebehoeften voor kwaliteitszorg

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2015