Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing."

Team

 • Suzanne den Tuinder
  Suzanne den Tuinder

  Drs. Suzanne den Tuinder studeerde Bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Sinds 2001 houdt zij zich bezig met het inzichtelijk maken van onderwijskwaliteit. Als senior onderzoeker bij Research voor Beleid voerde zij voor het ministerie van OCW onderzoek uit op diverse onderwijsbeleidsthema’s. In 2009 richtte zij Odion Onderzoek op. Suzanne is NVAO-gecertificeerd secretaris voor opleidingsaccreditaties, instellingstoetsen en kwaliteitsafspraken

 • Carlijn Braam
  Carlijn Braam

  Carlijn Braam MA studeerde Slavische Talen en Culturen en Nederlands aan de Universiteit Leiden. Vanaf 2008 werkte zij ruim elf jaar als kwaliteitsmanager en onderzoeker bij ResearchNed, een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in sociaalwetenschappelijk onderzoek en beleidsadvisering op onderwijsgerelateerde thema’s. Sinds eind 2019 is zij werkzaam voor Odion Onderzoek. Carlijn is NVAO-gecertificeerd secretaris voor opleidingsaccreditaties en instellingstoetsen.

 • Elian Bogers
  Elian Bogers

  Elian Bogers MSc studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Na het afronden van haar Onderzoeksmaster werkte zij als onderzoeker en analist voor de Universiteit van Maastricht en de Universiteit van Ottawa. Daar tussenin rondde zij het Rijkstraineeprogramma af binnen het Ministerie van OCW. In haar laatste functie bij een groot Canadees College heeft zij zich als onderzoeker en adviseur beziggehouden met toegankelijk onderwijs, studiesucces, studenttevredenheid, evaluaties en instellingsaudits.